top of page
Covey verdiepingsdag

Vergroot je invloed - Covey verdiepingsdag

De 7 eigenschappen van Covey zijn gebaseerd op een andere manier van denken dan we gewend zijn. In het gedachtegoed van Covey ontstaat de verandering van binnen naar buiten en beginnen veranderingen altijd bij jezelf. Door de zeven eigenschappen effectief in te zetten dragen ze bij aan datgene wat jij persoonlijk wil bereiken én aan de samenwerking met anderen.

 

De bril waardoor je naar de wereld kijkt is de basis, je referentiekader. Deze bril gaat over de dingen die je belangrijk vindt, je waarden en normen. Maar ook over onbewuste voorkeuren, aannames en oordelen. Om echt te groeien en aan jezelf te werken zal je dit wereldbeeld, je paradigma, moeten onderzoeken en ter discussie moeten stellen.

De eerste drie eigenschappen van Covey zijn de basis

1. Wees
proactief

2. Begin met het einde  voor ogen

3. Belangrijke zaken
eerst

Deze eerste eigenschappen gaan over jezelf en hoe jij je in de wereld beweegt. Wanneer je deze eigenschappen inzet maak je de stap naar onafhankelijkheid. Covey noemt dit de overwinningen op jezelf.

De weg naar wederzijdse afhankelijkheid (eigenschappen 4 t.m. 6)

4. Denk
win - win

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

6. Zoek naar de derde weg (synergie)

Deze eigenschappen gaan over de weg naar wederzijdse afhankelijkheid. Zij gaan over open staan voor de ander en het samen zoeken naar de beste oplossing. Dit zijn de overwinningen met de omgeving.

Vanuit deze 6 eigenschappen gaan we kijken naar de plek waar jij nu staat. Welke eigenschappen zet jij al in? Welke passen er bij je en welke prikkelen je of geven weerstand? Vanuit dit startpunt jij bepalen waar je verder wil ontwikkelen.

Houd de zaag scherp – eigenschap 7

7. Continue verbeteren
en zelfzorg

Deze zevende eigenschap gaat over continue verbetering. Over werken aan jezelf. Ontwikkeling en groei zijn nooit af. Je kan altijd blijven leren en je hoeft het ook niet allemaal direct goed te doen. De zaag scherp houden draait om zelfzorg en de ruimte voor groei die je creëert door goed voor jezelf te zorgen.

We zien de wereld niet zoals hij is maar zoals wij hem ervaren.

- Stephen Covey- 

Invloed en beïnvloeding

We besteden extra aandacht aan invloed en beïnvloeding. Wat is jouw cirkel van invloed? Hoe groot is deze en hoe kan je binnen jouw cirkel invloed uitoefenen. Natuurlijk kijken we ook naar dat wat er gebeurd als je buiten je cirkel stapt of wat je kan doen om je cirkel groter of kleiner te maken.

Wij verzorgen deze verdiepingsdagen in samenwerking met Ghislaine Burink van
CR 8 Safety en The Safety College. Vanuit haar visie dat trotse mensen veiliger werken is zij de Safety College gestart waarbij het gesprek  het startpunt van veiligheid vormt.

Vanuit vertrouwen en betrokkenheid naar verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Vanuit leren, ervaren, beleven en doen naar trotse mensen werken veiliger!

Gislaine Burink.jpg

Data en kosten verdiepingsdagen

Feedback | 10-05-22 |  09:30 – 16:30 | € 325,- Ex. BTW

Kleur bekennen incl. DISC assessment | 24-05-22 |  09:30 – 16:30 | € 425,- Ex. BTW

Vergroot je invloed, Covey | 07-06-22 |  09:30 – 16:30 | € 325,- Ex. BTW

Kom je alle dagen, dan betaal je voor het hele pakket €975,- Ex. BTW

 

Locatie RDM Rotterdam

bottom of page