Feedback training en teambuilding. Feedback geven en ontvangen. Geen regels maar respect.

De feedback van nu, geen regels maar respect!

Je hebt goede plannen voor de verbeteringen of veranderingen binnen je organisatie. Je wil aan de slag maar er is weerstand of gedoe op de werkvloer. Door de communicatie en samenwerking te verbeteren creëer je een efficiënte en flexibele organisatie waar mensen met plezier werken, ook in tijden van verandering. 

Herken je dit? Dan is het tijd om een afspraak met ons te maken want wij zijn experts op het gebied van feedback, communicatie en teamdynamiek. 

Groei samen door het geven en ontvangen van feedback. Geen regels maar respect.

Bij groei en vernieuwing

Groei en vernieuwing vraagt om flexibiliteit, openheid en feedback geven en ontvangen. Kennis en kunde over communicatiestijlen en kwaliteiten zijn de basis voor het creëren van een next level organisatie. 

Verminder weerstand en geef verandering de ruimte. Positieve feedback en complimenten geven is daar een belangrijk onderdeel van.

Bij weerstand op de werkvloer

Veranderingen kunnen veel weerstand oproepen. Weerstand belemmert verbetering en groei. Goede communicatie en het geven en ontvangen van feedback zijn de sleutel naar succes. 

Gedoe op de werkvloer? Creeern een open en veilige sfeed waarin feedback de ruimte krijgt.

Bij gedoe op de werkvloer 

Gedoe zit groei en innovatie in de weg. De plannen zijn helder en de doelen zijn gesteld. Goede communicatie en respect creëren een open cultuur waar men elkaar aanspreekt.

Feedback emoji. Leer dat feedback geven en ontvangen overal en altijd een hulpmiddel is voor groei en ontwikkeling. Creeër een goede aanspreekcultuur.

Bij gebrek aan aanspreekcultuur

Gebrek aan aanspreekcultuur kent vele gezichten. Maak met je organisatie de stap naar een open feedbackcultuur. De oplossing zit in het leren kennen en inzetten van de waarde van feedback.

Resultaat

 • De deelnemers leren feedback geven en ontvangen. 

 • Persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd en vergroot.  

 • Door ervarend leren en het gebruik van interactieve werkvormen is het leereffect groter. (75% leert men van Ervaren – volgens de leer-piramide van Bales).

 • Het ervaren van succes bij het geven en ontvangen van feedback zorgt voor eigenaarschap. 

 • Door feedback positief te benaderen wordt weerstand weggenomen. 

 • De deelnemers krijgen begrip en kennis over feedback, de valkuilen en het feedbackproces. 

 • Teambuilding. Samen trainen en elkaar beter leren kennen zorgt voor verbetering van de samenwerking. 

Trainingsprogramma

De feedbacktraining bestaat uit minimaal 2 dagdelen, de Feedback Basis. Deze is naar wens en behoefte aan te vullen met 1 of meerdere Feedback Verdiepingsmodules en met de Feedback Borgingsopties. De exacte invulling van het programma wordt altijd op maat gemaakt want geen organisatie of team is het zelfde. 

Feedback 2.0 Geen regels maar respect

Feedback Basis

 • Leer jezelf en elkaar kennen

 • Werken vanuit de Kracht van de Verschillen

 • Teamsamenstelling

 • Teamdynamiek

In het basisprogramma wordt gewerkt aan met feedback geven en ontvangen en met de diverse communicatiestijlen. We oefenen met behulp van  praktijkvoorbeelden die we bij de deelnemers ophalen.

 

We onderzoeken wat in de organisatie onder feedback wordt verstaan. De exacte invulling en werkwijze is maatwerk en kan on-the-spot worden aangepast om de afgesproken doelen te behalen. Feedback Basis bestaat uit 2 dagdelen. 

Sessie 2

Dageljkse en herkenbare feedback. Training en advies voor groei en verbetering.

De onderwerpen uit de Feedback verdiepingsmodules worden in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Duur van de verdiepingsmodules is minimaal 1 dagdeel. We gaan uit van 1 á 2 onderwerpen per dagdeel.  

 • Terugkoppeling 1e training en bespreken opgedane ervaring 

 • Feedback geven en ontvangen oefenen, verdieping 

 • Eigenaarschap met behulp van de cirkel van invloed 

 • Oefenen met trainingsacteur 

 • Feedback proces 

 • Teamdynamiek 

 • Teambuilding en samenwerking 

 • Overige onderwerpen: bijvoorbeeld roddelen, triggers, out-of-comfort, groeimindset of procesverbetering

Feedback verdiepingsmodules 

Borg het geleerde met herhaling, terugkom dagen en extra opdrachten.

Keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 • Zes op elkaar aansluitende feedback opdrachten die maandelijks  een opfris en borgingsmoment creëren. 

 • Online feedbackintervisie voor het gehele team of voor een deel van het team. In de feedbackintervisie is aandacht voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en voor tips & tricks. Drie keer 1,5 uur – over een periode van zes maanden.  

 • Vier keer – verdeeld over twee jaar. Een dagdeel opfris training en verdieping om het geleerde vast te houden en verder te ontwikkelen. 

 • Naast de borging is feedback coaching of team coaching voor het gehele team of voor een deel van het team mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Feedback Borging

Leer van de ervaringen en observaties tijdens de feedback training.

Tijdens een training zien wij als trainer veel over bijvoorbeeld de cultuur, onderstroom en teamdynamiek. We evalueren de training en bespreken de observaties. In deze nabespreking kijken we ook naar de mogelijke behoeften en vragen die er nog zijn. 

Afspraak online of live van 1 uur met de opdrachtgever.

“If we keep doing what we’re doing, we’re going to keep getting what we’re getting.”

Stephen Covey

Nabespreking

Materiaal en kosten

Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal dagdelen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken en voor een aanbod op maat.

De training is inclusief een feedback werkboek per deelnemer en een nabespreking. 

Training op een externe locatie is mogelijk, de kosten voor de locatie worden doorberekend.

Covid-19

Het zijn bijzondere tijden en die vragen om bijzondere maatregelen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en denken graag mee over de mogelijkheden en wensen. Want ook hier geldt dat elke organisatie en elk team anders is. Wij vinden goed overleg belangrijk en stemmen de gewenste aanpassingen met de opdrachtgever af.